Tvrtka upisana u trgovački registar:
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080720070

Temeljni kapital:
30.000,00 kuna uplaćen u cjelosti

Adresa:
Josipa Zorića 41, 10370 Dugo Selo, Hrvatska

OIB:
HR07174127424

Žiro Račun: 
2360000-1102122983

IBAN:
HR5523600001102122983

Osnivači/članovi društva:
Dragan Mikulić, OIB: 25611965186 – član društva
Tomislav Mažar, OIB: 01585821607 – član društva

Viva Sport d.o.o za trgovinu i usluge